ƏLAQƏ

Ünvan:  Zwyciezcow 12, 03-941 Warşava, Polşa

Səfirliyin telefonu: 0048 22 616 21 88, 0048 22 617 67 28

Səfirliyin faksı: 0048 22 616 19 49

Səfirliyin elektron poçt unvanı: warsaw@mission.mfa.gov.az