Zasady potwierdzenia obywatelstwa oraz wydania zaświadczenia o powrocie

Dla potwierdzenia obywatelstwa azerbejdżańskiego osób nie posiadających dokumentów potwierdzających przynależności państwowej oraz tożsamości wymagane są poniższe dokumenty:

1.wniosek zgłoszeniowy

2.dwie kolorowe zdjęcia o wymiarach 3x4 cm;

3.Jakikolwiek dokument potwierdzający tożsamość (np. akt urodzenia, karta Forma A, akt małżeństwa, stary paszport ZSRR, dokumenty tożsamości rodziców), o ile istnieje.
3. Druk wpłaty kwoty 30 USD jako opłaty skarbowej - w celu wysłania zgłoszenia do Państwowej Służby Migracyjnej (Ustawa o opłatach skarbowych, art. 16.4.1.2).

W przypadku utracenia lub zniszczenia paszportu bądź w sytuacji, kiedy minął termin ważności, obywatele Azerbejdżanu mogą otrzymać z Ambasady zaświadczenie o powrocie. W tym celu wymagane są poniższe dokumenty:

1. W przypadku paszportów zniszczonych lub z nieważnym terminem: oryginał paszportu;

2. W przypadku utracenia lub kradzieży:

jakikolwiek dokument ze zdjęciem, potwierdzający posiadanie obywatelstwa azerbejdżanskiego (dowód osobisty obywatela Republiki Azzerbejdżanu, legitymacja wojskowa wydana przez Republikę Azerbejdżanu, prawo jazdy wydane przez Republikę Azerbejdżanu);

Oryginał zgłoszenia utraty paszportu do odpowiedniej służby policyjnej w kraju, w którym paszport został utracony / zaświadczenia potwierdzającego fakt zgubienia paszportu;

Druk wpłaty kwoty 40 EURO jako opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o powrocie (Ustawa o opłatach skarbowych, art. 16.1.3).