Tabela opłat za czynności konsularne przeprowadzane w placówkach dyplomatycznych Republiki Azerbejdżanu w krajach zagranicznych

 Czynności podlegające opłacie skarbowej

Wysokość opłaty skarbowej

16.1. Wydanie paszportu i wizy:

 

16.1.2. opracowanie w ambasadzie lub konsulacie dokumentów i ich wysłanie – w celu wydania paszportu;

55 USD [70]

16.1.3. wydanie zaświadczenia powrotu zastępującego paszport – w celu powrotu do kraju

40 USD

16.1.4. za notę wydaną ambasadom i konsulatom innych krajów w celu wydania wizy

4 AZM [71]

16.1.5. za wysłanie zgłoszeń do ambasad i konsulatów o wydanie wizy

4 AZM [72]

16.1.6. wydanie wizy jednokrotnego wjazdu

50 USD

16.1.7. wydanie wizy wielokrotnego wjazdu [73]

350 USD

16.1.8. wydanie wizy turystycznej lub wizy dla studentów odbywających studia na własny koszt  [74]

20 USD [75]

16.1.9. Wydanie wizy tranzytowej:[i][76]

 

16.1.9.1. wiza tranzytowa jednokrotnego wjazdu

20 USD

16.1.9.2. wiza tranzytowa dwukrotnego wjazdu

40 USD

16.2. wydanie dokumentów dotyczących spraw obywatelskich

 

16.2.1. wydanie prośby na odzyskanie obywatelstwa;

150 USD

16.2.2. wydanie prośby na rozwiązanie obywatelstwa;

400 USD [ii][78]

16.3. czynności konsularne związane ze stanem cywilnym:

 

16.3.1. rejestracja związku małżeńskiego oraz wydanie aktu małżeństwa;

40 USD [iii][79]

16.3.2. rejestracja rozwodu i wydanie zaświadczenia o rozwodzie;

40 USD

16.3.3. rejestracja rozwodu w przypadku osób zaginionych, psychicznie chorych lub odbywających karę powyżej 3 lat za dokonane przestępstwo;

10 USD

16.3.4. wydanie materiałów w celu zmiany imienia, imienia ojca lub nazwiska;

50 USD

16.3.5. wydanie powtórnych zaświadczeń na podstawie archiwalnych materiałów dotyczących rejestracji aktów stanu cywilnego;

40 USD

16.3.6. wydanie zaświadczeń o wprowadzeniu poprawek lub zmian do aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa, do orzeczenia o rozwodzie oraz o wznowieniu aktu;

20 USD

16.3.7. wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w celu przedstawienia do zagranicznych urzędów stanu cywilnego dla rejestracji zawarcia związku małżeńskiego;

30 USD [iv][80]

16.4. uzyskanie dokumentów poprzez sondowanie:

 

16.4.1. użyskanie dokumentów na podstawie sondowania (dla każdego dokumentu):

 

16.4.1.1. w Republice Azerbejdżanu;

4 AZM[v][81]

16.4.1.2. poza granicami kraju.

25 USD

16.5. legalizacja dokumentów:

 

16.5.1. w Republice Azerbejdżanu

4 AZM

16.5.2.  w kraju zagranicznym

50 USD[vi][82]

16.6. Czynności notarialne

 

16.6.1. potwierdzenie upoważnienia, dającego prawo do korzystania z majątku (za wyjątkiem nieruchomości, znajdujących się na terenie Republiki Azerbejdżanu), pojazdu lub przeprowadzenia czynności kredytowych;

50 USD

16.6.2. potwierdzenie upoważnienia, dającego prawo do odebrania od rożnych osób i z różnych urzędów pocztowych przekazów pieniążnych, przesyłek i listów, korespondencji z banków;

25 USD

16.6.3. notarialne potwierdzenie umowy lub oferty

 

16.6.3.1. potwierdzenie aktu podziału majątku, umowy kaucji oraz innych umów nie podlegających wycenie

75 USD

16.6.3.2. potwierdzenie innych umów podlegających wycenie

150 USD

16.6.3.3. potwierdzenie umowy darowizny pojazdu

100 USD

16.6.3.4. potwierdzenie innych umów

50 USD

16.6.4. potwierdzenie kopii lub wypisów z dokumentów związanych z edukacją, zatrudnieniem, pracą i stanem cywilnym

20 USD

16.6.5. wydanie kopii i wypisów z dokumentów majątkowych i finansowych obywateli Azerbejdżanu, znajdujących się placówkach dyplomatycznych i konsularnych;

20 USD

16.6.6. notarialne potwierdzenie autentyczności podpisów (dla każdego dokumentu);

60 ABŞ dolları[vii][83]

16.6.7. tłumaczenie dokumentu wraz z notarialnym potwierdzeniem prawidłowości tłumaczenia (dla każdej strony):

 

- z języka obcego;

20 USD

- na język obcy;

40 USD

16.6.8. przygotowanie aktu wyznaczenia opiekuna

50 USD

16.6.9. potwierdzenie raportu opiekuna odnośnie zarządzania majątkiem;

50 USD

16.6.10. opracowanie listy majątku dziedziczonego oraz przyjęcie w celu ochrony mienia;

100 USD

16.6.11. sprawdzenie majątku na życzenie interesanta na podstawie przedstawionej listy;

100 USD

16.6.12. notarialne potwierdzenie testamentu;

100 USD

16.6.13. wprowadzenie wszelkich zmian do testamentu zgodnie z życzeniem osoby pozostawiającej w spadku majątek;

100 USD

16.6.14. trzymanie testamentu w konsulacie;

100 USD

16.6.15. wydanie przez upoważnionego pracownika Wydziału Konsularnego świadectwa o prawie dziedziczenia;

200 USD

16.6.16. sprzedaż towarów lub innego rodzaju majątku

100 USD

16.6.17. trzymanie dokumentów w konsulacie (za wyjątkiem testamentu)

20 USD

16.6.18. trzymanie (za każdy miesiąc) pieniędzy, papierów wartościowych oraz innych przedmiotów wartościowych (za wyjątkiem dziedzictwa)

50 USD

16.6.19. przyjęcie majątku lub kwoty pieniężnej do ogólnego depozytu na okres do 6 miesięcy w  celu przekazania do adresata (za każdy miesiąc);

50 USD

16.6.20. dokonanie uwag wykonawczych;

30 USD

16.6.21. przekazanie dokumentów pocztą dyplomatyczną na adres osoby prawnej;

100 USD

16.6.22. wydanie świadectw, zaświadczeń oraz deklaracji o załadunku lub rozładunku ze statku płynącego pod flagą innego państwa;

50 USD

16.7. pozostałe czynności konsularne

20 USD