Ostrzeżenie dla obywateli krajów zagranicznych podróżujących po terenach Republiki Azerbejdżanu okupowanych przez Armenię

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina obywatelom wszystkich krajów zagranicznych, udających się w podróż do Górskiego Karabachu i innych teren okupowanych przez Armenię o tym,              że w związku z okupacją, dokonaną przez siły zbrojne Republiki Armenii, terytoria te są czasowo  poza kontrolą Republiki Azerbejdżanu.

Każda podróż do wyżej wymienionych obszarów uznanych za integralną część Azerbejdżanu na poziomie międzynarodowym bez zgody Republiki Azerbejdżanu jest uważana za naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej, a także norm i zasad prawa międzynarodowego Republiki Azerbejdżanu.

W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa wszystkich obywateli krajów zagranicznych do rezygnacji z podróży do Górnego Karabachu i innych teren Republiki Azerbejdżanu okupowanych przez Armenię.

Ministerstwo przypomina, że osoby udające się w podróż do obszarów okupowanych przez Armenię nie będą mogły wjechać na teren Republiki Azerbejdżanu bez zgody Azerbejdżanu. W razie konieczności zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne w stosunku do tych osób.