STOSUNKI DWUSTRONNE

Stosunki azerbejdżańsko-polskie

Informacja o nawiązaniu  stosunków dwustronnych:

27 grudnia 1991 roku Polska uznała niepodległość Azerbejdżanu. Stosunki dyplomatyczne między Azerbejdżanem i Polską zostały nawiązane 21 lutego 1992 roku. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Azerbejdżanu rozpoczęła działalność 23 sierpnia 2001 roku. Ambasada Republiki Azerbejdżanu w Rzeczpospolitej Polskiej została otwarta 30 sierpnia 2004 roku. Obecnie funkcję ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Rzeczpospolitej Polskiej pełni Pan Hasan Hasanov. Ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Azerbejdżanu jest Pan Marek Całka.   

Podstawa prawno-traktatowa stosunków dwustronnych:

Pomiędzy dwoma krajami zostało podpisanych 40 dokumentów.

Podpisane dokumenty:

 1. Umowa między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy gospodarczej i handlowej. Warszawa, 26 sierpnia 1997 r.
 2. Konwencja między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Warszawa, 26 sierpnia 1997 r.
 3. Protokół między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy. Warszawa, 26 sierpnia 1997 r.
 4. Deklaracja o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Republiką Azerbejdżanu i Rzeczpospolitą Polską. Warszawa, 26 sierpnia 1997 r.
 5. Umowa między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa, 26 sierpnia 1997 r.
 6. Umowa między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Warszawa, 26 sierpnia 1997 r
 7. Umowa między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o cywilnej komunikacji lotniczej. Warszawa, 26 sierpnia 1997 r.
 8. Umowa między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie turystyki. Warszawa, 26 sierpnia 1997 r.
 9. Memorandum o Wzajemnym Zrozumieniu między Państwową Firmą Nafty Republiki Azerbejdżanu a PGNIG. Baku, 27 października 1999 r.
 10. Wspólne oświadczenie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Pana Heydara Aliyeva i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Baku, 27 października 1999 r.
 11. Umowa o współpracy między Zakładem Narodowego Archiwum Republiki Azerbejdżanu a Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczpospolitej Polskiej. 3 czerwca 2003 r.
 12. Umowa między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy w dziedzinie obronności. Warszawa, 30 marca 2005 r.
 13. Umowa między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Warszawa, 30 marca 2005 r.
 14. Umowa między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy gospodarczej. Warszawa, 30 marca 2005 r.
 15. Protokół o przyjaźni i współracy między Urządami miast Baku (Republika Azerbejdżanu) i Warszawa (Rzeczpospolita Polska). Warszawa, 30 marca 2005 r.
 16. Protokół intencyjny między Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa, 30 marca 2005 r.
 17. Memorandum między Ministerstwem Pracy i  Ochrony Socjalnej Ludności Republiki Azerbejdżanu a Ministerstwem Gospodarki i Pracy Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy w zakresie rynku pracy. Warszawa, 30 marca 2005 r.
 18. Memorandum o współpracy między Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Republiki Azerbejdżanu a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorstwa Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 30 marca 2005 r.
 19. Protokół z I posiedzenia Wspólnej Komisji ds. współpracy gospodarczej między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 11-12 września 2006 r. 
 20. Memorandum między Ministrem Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu i Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy na rzecz Integracji Europejskiej w latach 2007-2008. Baku, 1 marca 2007 r.
 21. Wspólne oświadczenie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Baku, 30 marca 2007 r.
 22. Oświadczenie Ministra Gospodarki i Przemysłu Republiki Azerbejdżanu i Ministra Gospodarki i Przemysłu Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy w kwiestiach związanych z członkowstwem Republiki Azerbejdżanu w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Baku, 8 listopada 2007 r.
 23. Protokół z II posiedzenia Wspólnej Komisji ds. współpracy gospodarczej między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 8 września 2007 r 
 24. Wspólne oświadczenie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 26 lutego 2008 r.
 25. Protokół w sprawie wprowadzenia zmian do Umowy z dnia 26 sierpnia 1997 o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisanej między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 26 lutego 2008 r.
 26. Umowa o współpracy między Azerbejdżańską Zamkniętą Spółką Akcyjną Telewizji i Radia a Telewizją Polską. Warszawa, 26 lutego 2008 r.
 27. Umowa między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju. Warszawa, 4 czerwca 2008 r.
 28. Statut Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Republiki Azerbejdżanu i Rzeczpospolitej Polskiej. Baku, 2 lipca 2009 r.
 29. Protokół z III posiedzenia Wspólnej Komisji ds. współpracy gospodarczej między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 13-14 maja 2009 r.
 30. Harmonogram Współpracy na lata 2009-2010 między Radą Bezpieczeństwa Republiki Azerbejdżanu a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Baku, 2 lipca 2009 r. 
 31. Protokół z IV posiedzenia Wspólnej Komisji ds. współpracy gospodarczej między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Baku, 24 listopada 2010 r.
 32. Umowa między Rządem Republiki Azerbejdżanu i Rządem Rzeczpospolitej Polskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Baku, 25 lipca 2011 r.
 33. Program Współpracy na lata 2011-2013 między Ministrem Kultury i Turystyki Republiki Azerbejdżanu a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Baku, 25 lipca 2011 r.
 34. Memorandum o wspołpracy w dziedzinie weterynarii między Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżanu a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej. Baku, 25 lipca 2011 r.
 35. Umowa o współpracy w dziedzinie standaryzacji między Komitetem Państwowym Standaryzacji, Metrologii i Patentów Republiki Azerbejdżanu a Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Baku, 29 listopada 2011 r.
 36. Memorandum o wzajemnej wymiane wiadomości między Państwową Agencją Telegraficzną Azerbejdżanu (AzerTac) a Polską Agencją Prasową (PAP). Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.
 37. Protokół z V posiedzenia Wspólnej Komisji ds. współpracy gospodarczej między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 27 listopada 2012 r. (Tekst został podpisany w języku azerbejdżańskim)
 38. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Baku, 13 listopada 2013 r.
 39. Memorandum o dwustronnej współpracy między Państwową Komisją Papierów Wartościowych Republiki Azerbejdżanu a Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) Rzeczpospolitej Polskiej. Baku, 21 maja 2014 r.
 40. Umowa o transporcie morskim między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa, 20 maja 2015 r 
 • Ø Główne wizyty i spotkania  wysokiego szczebla

Na poziomie głów państw:

25-28 sierpnia 1997 r.  Oficjalna wizyta Prezydenta RA Pana Heydara Aliyeva
27-29 października 1999 r Oficjalna wizyta Przeydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego.
27-28 kwietnia 2004 r Wizyta w Polsce Prezydenta RA Pana Ilhama Aliyeva w związku z udziałem w Europejskim Szczycie Gospodarczym.
30-31 marca 2005 r Oficjalna wizyta Prezydenta RA Pana Ilhama Aliyeva.
15-17 maja 2005 r. Wizyta w Warszawie Prezydenta RA Pana Ilhama Aliyeva w związku z udziałem w III Szczycie Rady Europy.
30-31 marca 2007 r. Oficjalna wizyta Prezydenta RP Pana Lecha  Kaczyńskiego.
11-12 maja 2007 r Wizyta w Polsce Prezydenta RA Pana Ilhama Aliyeva w związku z udziałem w “Szczycie Energetycznym” w Krakowie.
18-19 czerwca 2007 r. Wizyta w Azerbejdżanie Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego w związku z udziałem w Szczycie GUAM.
26-27 lutego 2008 r. Oficjalna wizyta Prezydenta RA Pana Ilhama Aliyeva.
12 sierpnia 2008 r. Prezydent RP Pan Lech Kaczyński podczas roboczej wizyty w Gruzji przybył do miasta Gandża.
14 listopada 2008 r Wizyta w Azerbejdżanie Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego w związku z udziałem w IV Szczycie Energetycznym w Baku.
2-3 lipca 2009 r. Oficjalna wizyta Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego.
24-26 lipca 2011 r. Oficjalna wizyta Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego
28-30 września 2011 r. Prezydent RA Pan Ilham Aliyev wziął udział w 

Szczycie Partnerstwa Wschodniego UE w Warszawie.

Na poziomie przewodniczących parlamentu:

26-27 stycznia  2005 r.Wizyta w Oświęcimu Przewodniczącego Parlamentu (Milli Meclis) Pana M. Alasgarova w związku z udziałem w obchodach 60. rocznicy wyzwolenia obozu Aushwitz-Birkenau.

8-10 listopada 2006 r.Oficjalna wizyta Marszałka Senatu RP Pana B. Boruszewicza.

22 maja 2007 r.Oficjalna wizyta Przewodniczącego Parlamentu  (Milli Meclis) Pana O. Asadova.

18-20 lipca 2008 r. Wizyta w Azerbejdżanie Marszałka Senatu RP Pana B. Boruszewicza w związku z udziałem w uroczystych obchodach z okazji 90. rocznicy Parlamentu RA.

10-12 listopada 2008 r.Wizyta w Polsce Przewodniczącego Parlamentu RA (Milli Meclis) Pana O. Asadova w związku z udziałem w obchodach z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Na poziomie szefów rządu:

15-16 czerwca 2000 r.Wizyta w Polsce Premiera RA Pana A. Rasi-zade w związku z udziałem w VI Konferencji Premierów Europy na temat “Polityki Środków Masowego Przekazu”.

10 marca 2010 r. Oficjalna wizyta Premiera RP Pana D. Tuska.

18 kwietnia 2010 r.Wizyta w Polsce Premiera RA Pana A. Rasi-zade w związku z udziałem w pogrzebie urzędników państwowych, którzy zginęli podczas katastrofy lotniczej.   

Na poziomie ministrów:

25-26 listopada 1998 r. Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz przewodniczącego OBWE Pana B. Geremka.
17-20 maja 2000 r. Oficjalna wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana E. Mammadyarova.
5-6 kwietnia 2006 r Wizyta Ministra Gospodarki RP Pana P. Grzegorza Woźniaka.
1 marca 2007 r. Wizyta w Baku Ministra Spraw Zagranicznych RP Pani A. Fotygi
1-2 czerwca 2007 r. Wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminstracji RP Pana J. Kaczmarka.
16-20 kwietnia 2008 r. Wizyta Ministra Bezpieczeństwa Narodowego RA Pana E. Mahmudova.
03-05 czerwca 2008 r. Oficjalna wizyta Ministra Spraw Wewnętrznych RA Pana R. Usubova.
12-13 czerwca 2008 r. Oficjalna wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RA Pana E. Mammadyarova.
18-20 marca 2009 r.  Wizyta Ministra Obrony RA Pana S. Abiyeva.
25-26 listopada 2009 r. Wizyta Ministra Obrony Narodowej RP Pana B. Klicha.
15-20 lutego 2010 r. Oficjalna wizyta Ministra Przemysłu Obronnego RA Pana Y. Jamalova.
17-19 lipca 2012 r Oficjalna wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana R. Sikorskiego.           

11-12 grudnia 2012 r. Wizyta w krajach regionu Południowego Kaukazu Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana R. Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji Pana C.Bildta i Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Bułgarii Pana N. Mładenowa.

17-18 kwietnia 2013 r.Oficjalna wizyta w Polsce Ministra Obrony RA generała pułkownika S. Abiyeva.

17 maja 2013 r.Wizyta w Polsce Ministra Spraw Zagranicznych RA Pana E. Mammadyarova w związku z udziałem w spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego w Krakowie.

13-15 listopada 2013 r.Wizyta w Azerbejdżanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP Pana S. Nowaka.

15 grudnia 2014 r. Prezydent RA Pan Ilham Aliyev przyjął delegację na czele z wicepremierem, ministrem gospodarki RP oraz współprzewodniczącym ze strony Polskiej Azerbejdżańsko-Polskiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy Panem J. Piechocińskim.

27 stycznia 2015 r.Wizyta w mieście Kraków Ministra Spraw Zagranicznych RA Pana E. Mammadyarova w związku z udziałem w ceremonii upamiętniającej 70. rocznicę wyzwolenia Oświęcimia.

27 stycznia 2015 r.W ramach wizyty roboczej w Polsce Minister Spraw Zagranicznych RA Pan E. Mammadyarov spotkał się w Krakowie z współprzewodniczącymi Grupy Mińskiej oraz osobistym przedstawicielem przewodniczącego  OBWE.

Stosunki międzyparlamentarne:

Wybory parlamentarne odbyły się 25 października 2015 r. w Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 listopada 2015 r. w Republice Azerbejdżanu. Obecnie w obu parlamentach prowadzone są prace w kierunku utworzenia grup roboczych. Warto podkreślić, że w 2010 r. przewodniczącym Azerbejdżańsko-Polskiej grupy parlamentarnej w Milli Meclis (Parlament RA) był poseł Pan S. Mohbaliyev. W 2012 r. przewodniczącą Polsko-Azerbejdżańskiej grupy parlamentarnej w Parlamencie RP była Pani poseł M. Sadurska.

W dniach 14-18 czerwca 2009 r. odbyła się wizyta w Baku członków Polsko-Azerbejdżańskiej grupy przyjaźni Sejmu RP.

Stosunki międzyrządowe:

W 2006 r. została powołana do życia wspólna Komisja Międzyrządowa.

Współprzewodniczącym Komisji ze strony Republiki Azerbejdżanu jest Minister Energetyki RA Pan N. Aliyev. Współprzewodniczący Komisji ze strony Rzeczpospolitej Polskiej zostanie wyznaczony w marcu 2016 r.  

W dniach 11-12 września 2006 r. w Warszawie odbyło się I posiedzenie komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej między Republiką Azerbejdżanu a Rzeczpospolitą Polską.

W dniach 7-8 listopada 2007 r. odbyło się II posiedzenie Polsko-Azerbejdżańskiej Wspólnej Komisji Międzyrządowej.

W dniach 13-14 maja 2009 r. w Warszawie odbyło się III posiedzenie Polsko-Azerbejdżańskiej Wspólnej Komisji Międzyrządowej.

W dniach 23-24 listopada 2010 r. w Baku odbyło się IV posiedzenie Polsko-Azerbejdżańskiej Wspólnej Komisji Międzyrządowej.

W dniach 24-26 listopada 2012 r. w Warszawie odbyło się V posiedzenie Polsko-Azerbejdżańskiej Wspólnej Komisji Międzyrządowej.

W dniu 15 grudnia 2014 r. w Baku odbyło się VI posiedzenie Wspólnej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej między Azerbejdżanem a Polską.

Polityczne konsultacje między Ministerstwami Spraw Zagranicznych:

23-25.10.2000 Warszawa

22.06.2001     Baku

06-07.03.2006 Baku

22.01.2007     Baku

03-04.02.2009 Baku

28-29.10.2009 Warszawa

14-17.12.2011 Baku

11-13.04.2013 Baku

13-14.02.2014 Warszawa

17-18.09.2014 Baku

06-08.05.2015 Warszawa

Współpraca gospodarcza:

Główne sfery współpracy gospodarczej – rolnictwo, przemysł spożywczy, budownictwo, energetyka, turystyka, przemysł chemiczny.

Stosunki handlowe między Azerbejdżanem a Polską (w milionach USD)

Stosunki handlowe

2006

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

2010

2011

 

2012

 

2013

2014

2015 styczeń-wrzesień

Obrót handlowy

26.54

31.6

122.2

33

31,5

122,6

48,7

56,7

78,6

44,21

Import

22.48

27.8

32.1

25,5

25,7

119,5

45,2

46,5

62,3

40,56

Eksport

4.07

3.8

89.1

7,5

5,8

3,1

3,5

10,2

16,3

3,65

Saldo

-18.41

-24

57

-18

-19,9

-116,4

-41,7

-36,3

-46

-36,91

Państwowy Komitet Statystyczny Republiki Azerbejdżanu

Zaktualizowane: 29.02.2016

Szukaj w archiwum