Procedura rejestracji obywateli Azerbejdżanu, posiadających pobyt czasowy lub stały na terenie innego kraju, przeprowadzona przez placówki dyplomatyczne i konsularne Republiki Azerbejdżanu odbywa się zgodnie z “Zasadami rejestracji obywateli Azerbejdżanu w krajach zagranicznych” określonymi w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 12.09.2012 o numerze Q/07-12. Według tych zasad rejestracja konsularna obywateli Republiki Azerbejdżanu, posiadających pobyt czasowy lub stały na terenie innego kraju, powinna być zapewniona i dokonana przez placówki dyplomatyczne i konsularne Republiki Azerbejdżanu. Rejestracji konsularnej obywateli Azerbejdżanu dokonuje się w celu ochrony ich praw, interesów i bezpieczeństwa. Rejestracja jest bezpłatna.

W celu rejestracji obywatela Azerbejdżanu, mieszkającego na terenie RP, należy wysłać do Ambasady Republiki Azerbejdżanu następujące dokumenty:

1. Karta rejestracyjna obywatela Republiki Azerbejdżanu posiadającego staly pobyt na terenie innego kraju” należy wypełnić wszystkie punkty oraz przykleić kolorowe zdjęcie;

2. Kopia paszportu obywatela Republiki Azerbejdżanu;

3. Kopia dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski (legitymacja studencka, karta pobytu itd.).

Szukaj w archiwum