O wydaniu zaświadczenia o karalności lub niekaralności

Zaświadczenie o karalności lub niekaralności wydawane jest na podstawie osobistego zgłoszenia oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dla otrzymania odpowiedniego zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady poniższe dokumenty:

  1. Wniosek obywatela Azerbejdżanu (wniosek powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, imię ojca, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, seria i numer, data wydania dokumentu tożsamości oraz organ wydający);
  2. Kopie dokumentów potwierdzających tożsamość wnioskodawcy (paszport, dowód osobisty);
  3. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania oraz tłumaczenie zaświadczenia w języku azerbejdżańskim.

Uwaga 1. Każda osoba może się ubiegać o wydanie zaświadczenia o naralności lub niekaralności w stosunku do swojej osoby.

Uwaga 2. W przypadku braku obecności osoby z uzasadnionych przyczyn zaświadczenie z odpowiedniego urzędu Republiki Azerbejdżanu może być wydane innej osobie na podstawie upoważnienia potwierdzonego przez Wydział Konsularny Ambasady Azerbejdżanu w Polsce.

Szukaj w archiwum