ASAN Viza (e-Visa)

ASAN Viza (e-Visa)

  • Procedura rejestracji wiz elektronicznych wydawanych za pośrednictwem systemu „ASAN Visa” jest realizowana przez Państwową Agencję ds. Usług Obywatelskich i Innowacji Społecznych przy biurze Prezydenta Republiki Azerbejdżanu. Okres pobytu w kraju na podstawie wizy elektronicznej wystawionej w ciągu 3 dni roboczych poprzez system „ASAN Visa” wynosi do 30 dni. Opłata skarbowa wynosi 20 USD.
  • Zapewniona jest również możliwość ubiegania się o wizę przyspieszoną w ciągu 3 godzin poprzez system „ASAN Visa”, niezależnie od dni wolnych od pracy i świąt. W związku z tym cudzoziemcy i osoby bezpaństwowe mogą ubiegać się o wizę elektroniczną, odwiedzając stronę evisa.gov.az i zapoznając się ze szczegółowymi informacjami.
  • Od 15 maja 2018 r. w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa Republiki Azerbejdżanu, aktach Prezydenta Republiki Azerbejdżanu oraz umowach międzypaństwowych lub międzyrządowych Republiki Azerbejdżanu wydawanie wiz cudzoziemcom i osobom pezpaństwowym na międzynarodowych lotniskach Republiki Azerbejdżanu odbywa się drogą elektroniczną poprzez system „ASAN Visa”.
  • Wydawanie wiz na międzynarodowych lotniskach Republiki Azerbejdżanu poprzez system „ASAN Visa”, a także realizację płatności wizowych poprzez system „ASAN płatność” zapewnia Państwowa Agencja ds. Usług Obywatelskich i Innowacji Społecznych przy biurze Prezydenta Republiki Azerbejdżanu.

Wizy elektroniczne wydawane są wyłącznie obywatelom wymienionych krajów.

Lista krajów objętych możliwością wydawania wiz elektronicznych.

Szukaj w archiwum