2016-10-18

Republika Azerbejdżanu obchodzi 25-lecie odrodzenia niezależności państwowej

Mija 25 lat od 18 października 1991 roku, historycznego dnia odrodzenia niezależności państwowej Republiki Azerbejdżanu, która jest następcą Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu. W ciągu ostatnich 25 lat, dzięki udanej polityce wewnętrznej i zagranicznej tradycje państwowości były wzmocnione, gospodarka rozwinęła się, a kultura wzbogaciła się jeszcze bardziej. W ramach państwa suwerennego naród azerbejdżański przeszedł bezcenną drogę rozwoju, opierając się na swoich wartościach narodowo-duchowych, potencjale twórczym, patriotyzmie i determinacji w budowaniu i tworzeniu. 

Przez wieki naród azerbejdżański żył marzeniem o niepodległości. W różnych okresach swej historii był niezależny, w innych państwo azerbejdżańskie wchodziło w skład obcych imperiów i mocarstw, lecz mimo to, narodowi azerbejdżańskiemu udało się zachować język, wartości narodowe-duchowe i kulturę, które są czynnikami istnienia jakichkolwiek narodów i oddał niespotykany wkład do światowego skarbu kulturowego.

Od 1991 roku, oprócz głębokiego politycznego, gospodarczego i socjalnego kryzysu już w pierwszych krokach niezależnego państwa, Azerbejdżan spotkał się również z militarną agresją Armenii, polityką czystek etnicznych wobec Azerbejdżan oraz konfliktem o Górski Karabach między Armenią i Azerbejdżanem. Jedynie w wyniku powrotu do władzy w 1993 r. narodowego lidera Heydara Aliyeva i jego mądrej polityce, położono kres zagrożeniu zniszczenia kraju, tendencjom separatystycznym i rozpoczętej wojnie domowej, a także osiągnięto solidarność narodową w państwie. Przywrócenie stabilności społeczno-politycznej, zatrzymanie działań wojennych oraz podpisanie „Kontraktu stulecia” zapoczątkowało zakrojone na szeroką skalę reformy we wszystkich sferach.

Obecnie Azerbejdżan, który jest w epoce post-paliwowej, prowadzi poważne reformy we wszystkich sektorach gospodarki. Sieć drogowa w kraju jest odnowiona, zmodernizowano transport kolejowy, utworzono Północno-Południowe i Wschodnio-Zachodnie międzynarodowe korytarze transportowe. Jednocześnie w różnych sektorach gospodarki, zwłaszcza w sektorze niepaliwowym (produkcja i przemysł chemiczny, technologie informatyczne, rolnictwo, turystyka, budownictwo itd.) projekty inwestycyjne realizowane są z powodzeniem. 

Dzisiaj funkcjonowanie różnych partii politycznych, organizacji społecznych i organów media w Azerbejdżanie, zapewnienie obywatelom wolności sumienia i słowa, podstawowych praw i wolności, ustanowienie niezależnych wyborów i systemów prawno-sądowych jest wyznacznikiem atmosfery demokratycznej, która została zapoczątkowana w latach niepodległości kraju.

Mimo, iż niepodległość państwowa została odrodzona zaledwie 25 lat temu, dzięki wzmacniającemu się autorytetowi Azerbejdżan zajmuje godne miejsce w systemie stosunków międzynarodowych.

Ambasada Republiki Azerbejdżanu

w Rzeczypospolitej Polskiej

Szukaj w archiwum