2017-03-17

Informacja o dokumencie podróży

Zgodnie z art. 15.6 Kodeksu Migracyjnego Republiki Azerbejdżanu, w przypadkach przewidzianych w umowach międzynarodowych Republiki Azerbejdżanu oraz w przypadku niemożności uzyskania dokumentów z kraju pochodzenia danej osoby uprawniających do przekroczenia granicy wydawanych cudzoziemcom i osobom bez obywatelstwa, które są wydalone poza granice Republiki Azerbejdżanu oraz nie posiadają dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, dokument podróży jest podstawą do wyjazdu poza granice Azerbejdżanu.

Zgodnie z punktem 4.1 Rozporządzenia nr 133 Prezydenta Republiki Azerbejdżanu z dnia 2 kwietnia 2014 r. „O dokumencie podróży”, dokument podróży jest wydawany przez Państwową Służbę Migracji Republiki Azerbejdżanu osobom wydalonym poza granice Republiki Azerbejdżanu oraz nieposiadającym dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

W związku z tym przedstawiamy Państwa uwadze wzór dokumentu podróży pod numerem 0000001, opis, specyfikę oraz wzór, który został zatwierdzony w Rozporządzeniu nr 133 Prezydenta Republiki Azerbejdżanu z dnia 2 kwietnia 2014 r.

 

Procedury wizowe podczas IV Igrzysk Solidarności Islamskiej

Zgodnie z Dekretem nr 2703 Prezydenta Republiki Azerbejdżanu z dnia 2 marca 2017 r. o organizacji i prowadzeniu IV Igrzysk Solidarności Islamskiej, od 1 kwietnia do 1 lipca 2017 r. na podstawie paszportu i innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy oraz karty akredytacyjnej cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa mogą przyjeżdżać do Republiki Azerbejdżanu i wyjeżdżać z Republiki Azerbejdżanu bez wizy. 

Cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa, mający odpowiednią akredytację i będący zaangażowani zawodowo w ramach organizacji i prowadzenia IV Igrzysk Solidarności Islamskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę. 

 

Procedury wizowe podczas Igrzysk Formuła 1 Azerbejdżan Gran Prix

Zgodnie z Dekretem nr 2702 Prezydenta Republiki Azerbejdżanu z dnia 2 marca 2017 r. o organizacji i prowadzeniu Igrzysk Formuła 1 Azerbejdżan Gran Prix w sprawie uproszczenia procedur wizowych dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa, od 15 maja do 15 lipca 2017 r. wizy będą wydawane przez jednostki strukturalne Urzędu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu, znajdujące się na lotniskach międzynarodowych Republiki Azerbejdżanu. Jeden z niezbędnych dokumentów wymaganych do otrzymania wizy:   

  • Karta akredytacyjna lub inny dokument, potwierdzający udzielenie akredytacji zgodnie z odpowiednimi przepisami firmy „Formula One Management Limited” oraz Międzynarodowej Federacji Samochodowej.
  • Karta, potwierdzająca udzielenie akredytacji w firmie Operacyjne Rondo Miasta Baku.

Jednocześnie cudzoziemcy oraz osoby bez obywatelstwa (zgodnie z Rozporządzeniem nr 923 Prezydenta Republiki Azerbejdżanu z dnia 1 czerwca 2016 r. o stworzeniu systemu „ASAN Viza” - według potwierdzonej listy krajów – 81 krajów) podróżujący do Republiki Azerbejdżanu w związku z igrzyskami 2017 Formuła 1 Azerbejdżan Gran Prix będą mogli otrzymać wizę elektroniczną za pomocą systemu „ASAN Viza”.

Szukaj w archiwum