2019-08-14

Zgłoszenie na udziału w misji handlowej, która odbędzie się w dniach 18-23 listopada

Ministerstwo Ekonomi Republiki Azerbejdżańskiej zaprasza do złożenia wniosku o uczestnictwo w misji kupującego, która odbędzie się w dniach 18–23 listopada.

Data: 18-23 listopada 2019 r.

Maksymalna liczba uczestników: 10

Ostateczna data ogłoszenia wyników rekrutacji: 10 października 2019 r.

Docelowe produkty objęte misją kupujących:

  • żywność i produkty rolne;
  • wino i alkohole

Rynki docelowe objęte misją kupujących:

  • Niemcy;
  • Polska;
  • Chorwacja

Wydatki związane z udziałem w misji handlowej (zakwaterowanie, międzynarodowy transport lotniczy i transport krajowy (z wyłączeniem taksówek)) zostaną pokryte przez Ministerstwo Ekopnomi Republiki Azerbejdżanu.

Przedsiębiorcy uczestniczący w misji handlowej zostaną wybrani na zasadach konkursu.

Organizator konkursu: Ministerstwo Ekonomi - Azerbejdżański Fundusz Promocji Eksportu i Inwestycji (AZPROMO).

Konkurs odbędzie się w AZPROMO w dniu 4 października 2019 r. Na podstawie zatwierdzonej przez „Kryteria identyfikacji przyszłych uczestników misji handlowej” decyzji Rady Ministrów Republiki Azerbejdżańskiej nr 470 z dnia 31 października 2018 r.

 Aby wziąć udział w misji handlowej, należy dostarczyć do AZPROMO następujące dokumenty:

  • Aplikacja;
  • Podpisano Warunki uczestnictwa w misji kupującego;
  • Kopia paszportu osoby reprezentującej kupującego w misji kupującego;
  • Informacje o kupującym i jego sile nabywczej.

Dokumenty należy przesłać do 20 września 2019 r. Do: Biura – Azerbaijan Export and Investment Promotion Fundation (AZPROMO), Baku Business Center, Neftchilar ave. 32, Baku, Azerbaijan, AZ1000.

Aby uzyskać więcej informacji proszę o kontakt z:

Tural Hajili

AZPROMO – Project manager of Department of Export Promotion

Phone: +99412 5980147/48 (internal 160)

E-mail: tural.hajili@azpromo.az

 

Aybeniz Memishova

AZPROMO – Project manager of Department of Export Promotion

Phone: +99412 5980147/48 (internal 124)

E-mail: aybeniz.memishova@azpromo.az

 

Szukaj w archiwum