2023-04-14

Informacje dla cudzoziemców podróżujących do Republiki Azerbejdżanu

 

Na podstawie decyzji nr 93 Gabinetu Ministrów Republiki Azerbejdżanu z dnia 27 marca 2023 r. od dnia 28 marca 2023 r. godz. 06:00:

  • Wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele innych krajów mieszkający na stałe w tych krajach, jak również osoby bezpaństwowe, mogą wjeżdżać na teren Republiki Azerbejdżanu drogą powietrzną;
  • Lista krajów, których obywatele, określeni w Decyzji nr 151 Gabinetu Ministrów Republiki Azerbejdżanu z dnia 26 maja 2021 r. „W sprawie środków związanych z przedłużeniem stanu kwarantanny oraz zniesienia niektórych obostrzeń”, obywatele innych krajów na stałe tu mieszkający oraz osób bezpaństwowych uprawnionych do wjazdu na terytorium Republiki Azerbejdżanu drogą powietrzną, zostaje zniesiona.
  • Obowiązek posiadania certyfikatu COVID-19 (dokumentu o przyjęciu pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 lub certyfikatu ozdrowieńca) przy wjeździe cudzoziemców i obywateli innych krajów na stałe zamieszkujących w tych krajach, a także osób bezpaństwowych na terytorium Republiki Azerbejdżanu zostaje zniesiony;
  • Z wyjątkiem przewozu ładunków, nadal obowiązuje zakaz przekroczenia granicy (wjazdu i wyjazdu) drogą lądową.

Szukaj w archiwum