AMBASADOR

 

Nargiz Gurbanova

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej

Na mocy postanowień dekretu Prezydenta Republiki Azerbejdżanu została powołana na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej 8 stycznia 2021 roku.

W latach 2016-2020 pełniła funkcję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Republice Bułgarii.

W latach 2014-2016 była Dyrektorem Departamentu Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu.

W latach 2010–2013 pełniła funkcję radcy, Charge d’Affaires, a następnie - zastępcy szefa misji ambasady Azerbejdżanu w Stanach Zjednoczonych.

W latach 2004-2007 była trzecim sekretarzem, a następnie - drugim sekretarzem w Ambasadzie Republiki Azerbejdżanu w Republice Austrii.

Uzyskała tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria). Posiada również tytuł licencjata / magistra stosunków międzynarodowych, który zdobyła na Bakijskim Uniwersytecie Państwowym (Azerbejdżan) oraz tytuł magistra zarządzania międzynarodowego - na Uniwersytecie Zachodnim (Azerbejdżan). Studiowała Biznes międzynarodowy w Międzynarodowej Szkole Biznesu Jönköping (Szwecja) oraz Prawo międzynarodowe na Uniwersytecie w Nicei (Francja).

Odznaczenia państwowe: medal Stulecia (1919-2019) Służby Dyplomatycznej Republiki Azerbejdżanu oraz Order Horseman Madara (I stopnia) Republiki Bułgarii za wkład we wzmacnianie i rozwój stosunków dwustronnych między Republiką Azerbejdżanu a Republiką Bułgarii.

Zamężna, ma jedno dziecko.

Szukaj w archiwum