ƏLAQƏ

SƏFİRLİK

Ünvan:  Zwyciezcow 12, 03-941 Warşava, Polşa
Səfirliyin telefonu: 0048 22 616 21 88, 0048 22 617 67 28
Səfirliyin faksı: 0048 22 616 19 49
Səfirliyin elektron poçt unvanı: warsaw@mission.mfa.gov.az

 

KONSULLUQ

Konsulluq məsələləri üçün:

0048 22 718 30 70

Arxiv üzrə axtarış